Přepisy

Doslovný převod audio či video formátu do textové podoby na přání zákazníka

Mood reports

Moods report, nebo-li popis atmosféry přepisovaného záznamu. K textu záznamu přidáme legendu popisující prostředí, interaktivitu a náhladu, která panuje během nahrávky. Emoce a nonverbální komunikace jsou silný komunikační prostředek, který strojový přepis nezachytí. My jako první na trhu vám dokážeme vnést do přepisu emoce.

Dvojitá kontrola výstupního textu

Naše výstupní data procházejí dvojitou kontrolou v oboru školenými pracovníky.

Ukázky jednotlivých druhů přepisů

Monitorig přo Ministrestvo škoství Přepis televizního pořaduMonitoring schůze spoloečenství vlastníků bytových jednotekMonitoring rozhlasové relace